Industrial board

Composition


Internal Members


prof. Ing. Štefan Michna, PhD.

FSI UJEP

doc. Ing. Josef Soukup, CSc.

FSI UJEP

prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE.

FSI UJEP

Ing. Michal Lattner

FSI UJEP

External Members


Ing. Svatopluk Dvořák

Materialise, s. r. o.

Ing. Milan Hadinec

Nemak Czech Republic, s.r.o.

Ing. František Jochman

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Ing. Rudolf Jung

Okresní hospodářská komora Most

Ing. Boris Marčík

Flexfill s.r.o.

Ing. Jiří Mlejnek

Kovos družstvo Teplice - Závod Verneřice

Ing. Alena Němečková

Olympus Czech Group

Ing. Petr Procházka

Vršanská uhelná a.s.

Ing. Zdeněk Rameš

Constellium Extrusions Děčín, s. r. o.

Ing. Jan Rýdl st.

TOS Varnsdorf a.s.

PaedDr. Libor Sehnal

AGC Flat Glass Czech, a. s.

Ing. Petr Zahálka

Mitutoyo Česko, s. r. o.

Ing. Jan Šír

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.

Bc. Jiří Vejvoda

PersCom s.r.o.

Ing. Alexandra Zdeňková

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Faculty of Mechanical Engineering
J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem
Czech Republic

facebook wikipedie RSS